Obligacje to termin, tak powszechny, że na pewno wszyscy go znają, ale nie wszyscy wiedzą, co tak naprawdę kryje się za tym znajomo brzmiącym słowem. Czym zatem są obligacje i w jaki sposób inwestujesz lokując w nich swój kapitał? Krótko mówiąc, obligacja jest rodzajem pożyczki, w której emitent obligacji jest pożyczkobiorcą, a obligatariusz, czyli klient nabywający obligacje, pożyczkodawcą.

Czym są i jak działają obligacje?

 

Otóż obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii. W momencie wejścia w jego posiadanie stajesz się obligatariuszem, czyli właścicielem obligacji, a emitent obligacji wyraża zgodę na bycie Twoim dłużnikiem. Emitent – jako dłużnik – tym samym zobowiązuje się do spełnienia wobec Ciebie określonego świadczenia, mającego zazwyczaj charakter pieniężny. Za zobowiązania wobec Ciebie wynikające z obligacji, emitent odpowiada całym swoim majątkiem.