Polityka prywatności Copernicus Securities S.A.

Szanowni Klienci Copernicus Securities S.A.,

Pragniemy poinformować, iż spółka Copernicus Securities S.A., będąca częścią Grupy Copernicus, dokłada najwyższej staranności w zakresie ochrony danych swoich Klientów. W związku z tym, przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Copernicus Securities S.A. informacji o osobach korzystających z serwisu internetowego podmiotów z Grupy Copernicus, dotyczące zarówno obecnych jak i potencjalnych Klientów Spółki.

Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 29 (kod pocztowy 00-867) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) i przetwarza dane osobowe użytkowników www.copernicusdm.pl pozyskane między innymi za pośrednictwem tejże strony internetowej.

Copernicus Securities S.A. informuje, iż przetwarza dane osobowe Klientów oraz potencjalnych Klientów w celu bieżącego wykonywania działalności maklerskiej objętej zakresem zezwolenia stosownego organu nadzoru oraz w celu oferowania własnych usług lub produktów (marketing bezpośredni usług i produktów własnych).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Copernicus Securities S.A. upoważniony jest do przekazywania danych osobowych Klientów wyłącznie w zakresie i celu określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, oraz wyłącznie w przypadkach w nich przewidzianych.

Copernicus Securities S.A. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przez co najmniej jedną ze spółek przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania Państwa danych osobowych oraz żądania ich uzupełnienia, poprawienia, lub usunięcia, w sytuacji, gdy ziścił się cel, dla którego powyższe dane zostały pozyskane oraz pozwalają na to przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych dla celów marketingowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem email: zespolrodo.dm@copernicus.pl

Informujemy również, że niniejszy serwis internetowy korzysta z plików „cookies”. Pliki te pozwalają na dostosowanie funkcjonowania stron internetowych do preferencji ich użytkowników, przez których w niniejszym przypadku rozumie się zarówno obecnych jak i potencjalnych Klientów Copernicus Securities S.A.. Wykorzystanie plików cookies pozwala na dokonywanie analiz najczęściej odwiedzanych stron serwisu internetowego oraz zachowań jego użytkowników. Korzystając z plików cookies Copernicus Securities S.A. może między innymi dostosowywać przekaz stron internetowych serwisu do potrzeb klientów tak, aby korzystanie z nich było łatwiejsze i wygodniejsze dla użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszy serwis internetowy nie przechowują żadnych danych osobowych oraz informacji, które umożliwiałyby jednoznaczną identyfikację użytkowników serwisu jako klientów Copernicus Securities S.A.

Pliki cookies wykorzystywane w ramach niniejszego serwisu internetowego wykorzystywane są przez następujące podmioty współpracujące z Copernicus Securities S.A.: Google LLC, Facebook inc.

Podmioty współpracujące wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
1) Google LLC – analiza wykorzystania strony, dostarczanie spersonalizowanych reklam

2) Facebook inc – dostarczenie spersonalizowanych reklam
W niniejszym serwisie internetowym stosowane są liki cookies „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia lub wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej, która je wykorzystuje. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia przez użytkownika urządzenia, bądź do z góry ustalonego czasu wynikającego z parametrów pliku cookies.

W niniejszym serwisie internetowym wykorzystywane są następujące pliki cookies:
1) _fbp – czas ważności 3 miesiące – używany przez facebook w celu dostarczania produktów reklamowych

2) _gid –   czas ważności 1 dzień – używany przez Google Analtics w celu zbierania informacji o wykorzystaniu strony przez odwiedzających

3) _ga – czas ważności 2 lata – używany przez Google Analtics w celu zbierania informacji o wykorzystaniu strony przez odwiedzających

4) _gat_gtag_UA_156368146_1 – czas ważności 1 dzień – używany przez Google Analtics w celu zbierania informacji o wykorzystaniu strony przez odwiedzających

5) _GRECAPTCHA – czas ważności 6 miesięcy

6) _gcl_au –  czas ważności 3 miesiące – używany przez Google AdSense do eksperymentowania z efektywnością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług

 

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies. Istnieje możliwość zmiany konfiguracji przeglądarki tak, aby przed zapisaniem w przeglądarce pliku cookies, pojawiał się stosowny komunikat, albo by pliki cookies w ogóle nie były zapisywane w przeglądarce. Informujemy jednak, że w przypadku nie zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej może spowodować niepoprawne funkcjonowanie części lub całości serwisu.