Odpowiedzialność względem klientów jest dla nas sprawą równie istotną jak szacunek do współpracowników.

  • Copernicus Securities S.A.
  • Zarząd
  • Rada nadzorcza

Piotr Jakubowski

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Copernicus Securities S.A.

 

Od początku kariery zawodowej ściśle związany z obszarem finansów i rynkami finansowymi. W latach 2003 – 2007 zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Skarbu BGK. Następnie w 2007 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu w BFG. Od listopada 2007 do marca 2013 zatrudniony na stanowisku Menadżera Wydziału Produktów Rynków Finansowych w ING Banku Śląskim, gdzie odpowiadał za zarządzanie biznesem i rozwój produktów rynków finansowych, a także za obszar dokumentacji skarbu oraz obszar IT skarbu. Od czerwca 2013 do sierpnia 2016 roku związany z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., w którym nadzorował i koordynował sprzedaż produktów skarbowych banku. Od stycznia do września 2017 roku zatrudniony w Banku Zachodnim WBK S.A. w obszarze compliance rynków finansowych i bankowości inwestycyjnej. Od października 2017 r. do sierpnia 2018 r. odpowiadał za obszar prawny i compliance w domu maklerskim Moventum S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz dodatkowo za obszar ryzyka i bezpieczeństwa informacji w Moventum Sp. z o.o. od kwietnia 2018 r.

 

Piotr Jakubowski ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Finanse i Bankowość), uzyskując tytuł magistra w 2003 roku. Od 2007 roku posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie Piotr Jakubowski przygotowuje drugą rozprawę doktorską w zakresie nauk prawnych w obszarze prawa papierów wartościowych i rynków finansowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na której w ramach Katedry Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka prowadzi również wykłady z obszaru bankowości inwestycyjnej, rynków finansowych, zarządzania instytucjami finansowymi i compliance. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości, finansów oraz prawa, a także programów certyfikowanych prowadzonych przez prestiżowe uniwersytety amerykańskie.

 

Piotr Jakubowski posługuje się językami obcymi: angielskim, niemieckim oraz rosyjskim

 

 

Arkadiusz Huzarek

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001.

 

W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi organami administracji publicznej i sądami.

 

Wykonywał także funkcje z zakresu nadzorowania działalności operacyjnej oraz uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu produktów finansowych.

Marcin Billewicz

Członek Zarządu

Członek Zarządu

 

Ekspert w zakresie rynków finansowych, twórca innowacyjnych produktów inwestycyjnych, aktywny uczestnik rynku kapitałowego.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi oraz w zagadnieniach inwestycyjnych i korporacyjnych. Z rynkiem finansowym związany jest od wielu lat. Makler papierów wartościowych (nr licencji 751).

 

Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach, jednostki międzyuczelnianej Akademii Ekonomicznej w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego, Ecole de Commerce w Tuluzie i Uniwersytetu w Glasgow.

Alicja Witkowska

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Ponad 22 lata doświadczenia w pracy z podmiotami z ramienia funduszy inwestycyjnych, Partner w Enterprise Investors gdzie pracował ponad 17 lat. Członek Rad Nadzorczych w ponad 20 spółkach.

 

Doświadczony inwestor, który przeprowadził kilkanaście inwestycji oraz sprzedaży firm w znacznie zróżnicowanych transakcjach – od kilku do 150 milionów Euro. Wcześniej konsultant w Arthur Andersen oraz Company Assistance.

 

W latach 2013-2016 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Michał Skrzyński

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Magdalena Bartoś

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwesytetu SPWS. Ukończyła również cykl egzaminów ACCA oraz studia podyplomowe w zakresie współpracy biznesowej z Afryką. Zarządzała obszarem finansów przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, w tym spółek publicznych oraz była doradcą w zespole Ernst & Young.

 

W latach 2014-2016 pracowała jako Dyrektor Zarządzający ds. ekonomiczno-finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna. Wcześniej pracowała w Nike Poland jako dyrektor finansowy, a w latach 2009-2012 pełniła funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego Grupy Zelmer.

 

W latach 2007-2009 w Grupie PKN Orlen odpowiadała za integrację obszaru finansów rafinerii w Możejkach i pełniła funkcję zastępcy CFO Mazeikiu Nafta odpowiedzialnego za obszary księgowości oraz raportowania i planowania

Marek Plota

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Radca prawny; Licencjonowany zarządca nieruchomości (nr licencji: 23229, wydanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

 

W latach 2011-2013 był Doradcą Wrocław 2012 sp. z o.o. w okresie przygotowań do Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W latach 2012-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo – Technologicznego.

Od 2012 r. Właściciel RM Legal Kancelaria Radców Prawnych; a od 2014 r. Prezes Zarządu RM Compliance Group.

 

Od maja 2015 r. związany z Copernicus Securities S.A. gdzie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.