Wycena to proces, w wyniku którego przy zastosowaniu odpowiednich modeli matematycznych dokonuje się oszacowania wartości danego aktywa. Jeśli potrzebujesz pomocy w rzetelnej wycenie aktywów, Grupa Copernicus ma wszystko czego szukasz. Przeprowadzanie wycen aktywów w obrocie gospodarczym jest od dawna w zakresie naszej działalności.

 

 

 

Wycena zależy od rodzaju aktywa

 

Aktywa mają szeroką definicję, co sprawia, że także i wyceny muszą być odpowiednio dopasowane. Nie ma jednego wzoru na dokładną wycenę wszystkich rodzajów aktywów. Inna będzie wycena spółek, inna wycena zdolności płatniczych, a jeszcze inna wycena pakietów wierzytelności sekurytyzowanych.

Usługa znajduje szerokie zastosowanie w różnego rodzaju działaniach finansowych. Jest elementem prowadzenia procesów due dilligence, procesów fuzji i przejęć, wyceny zdolności płatniczych emitentów obligacji, oceny opłacalności inwestycyjnej oraz rzetelności w opracowywanych projekcjach finansowych.

 

Oprócz wszystkich powyższych rodzajów wycen, możesz również skorzystać z naszych usług przy sprawdzeniu wycen sporządzonych przez inne podmioty. Wesprzemy Cię także w przygotowaniu wycen zarówno na potrzeby sprawozdawczości finansowej, jak i na potrzeby wsparcia decyzji biznesowych.

 

 

Nasze doświadczenie i narzędzia gwarancją dokładnej wyceny

 

Naszym klientom oferujemy jedne z najbardziej rzetelnych i dokładnych wycen na rynku, ponieważ dysponujemy doświadczeniem i wszystkimi narzędziami gwarantującymi należyte ich wykonywanie. Podstawowym i najważniejszym elementem wyceny jest prawidłowy dobór metody i ustalenie jej parametrów, aby dostosować je do przedmiotu oraz celu wyceny danego aktywa. Kluczowa jest także umiejętność właściwego zbilansowania wymogów formalnych wyceny, oczekiwań organów kontrolnych oraz zadania wyceny.

Przychodząc do nas, masz pewność tego, że Twoją sprawą zajmą się kompetentni specjaliści. Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w dokonywaniu wycen aktywów, nabyte podczas przeprowadzania setek oszacowań wartości. Wycenialiśmy wartość między innymi pakietów wierzytelności, złożonych instrumentów finansowych, przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części oraz znaków handlowych.

 

 

Kto będzie Cię wspierać?

 

Odpowiedzialni za usługę są eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie w rzetelnych i niezależnych wycenach aktywów. W ciągu ostatnich 8 lat byli odpowiedzialni za przygotowanie ponad 6 tysięcy wycen.

 

 

Szeroka i zróżnicowana oferta wycen

 

Nasza oferta w obszarze wycen obejmuje przede wszystkim:

  • wycenę wartości aktywów funduszy zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  • wycenę przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
  • wycenę tytułów uczestnictwa (w tym akcji i udziałów)
  • wycenę wartości niematerialnych i prawnych
  • wycenę instrumentów finansowych
  • ocenę finansową projektów inwestycyjnych
  • wycenę wartości instrumentów nietypowych, w tym distressed assets