przewiń

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Aleja Jana Pawła II 22, 00-113 Warszawa,  wpisana do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, NIP: 107-000-36-07, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych polskich) PLN opłaconym w całości (dalej: „Copernicus”).

Dom Maklerski Copernicus Securities SA („CSSA”) jest niezależnym i niebankowym podmiotem rynku kapitałowego. Współpracuje zarówno z podmiotami indywidualnymi, wewnętrznymi, jak i klientami instytucjonalnymi.

W skład oferty CSSA wchodzi działalność maklerska oraz animatorska w obszarze rynków zorganizowanych: GPW, New Connect, Catalyst (zarówno segment prowadzony przez GPW SA jak  i część hurtowa Bondspot SA) oraz możliwość zawierania transakcji także poza obrotem zorganizowanym (OTC). Naszym klientom świadczymy także usługi w obszarze corporate finance polegające na pozyskiwaniu kapitału czy reorganizacji jego struktury.

Zezwolenie

Copernicus jest firmą inwestycyjną świadczącą usługi maklerskie na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 25 lipca 2006 roku (DDM-M-4020-67-1/2006) (dalej: „Licencja”).

Organ Nadzoru

Copernicus podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Perspektywy sektora jako całości

Sytuacja na rynku kapitałowym jest naznaczona pewnymi trudnościami, związanymi  głównie z płynnością. Rodzimi inwestorzy instytucjonalni coraz częściej zwracają się ku rynkom zagranicznym ze względu na niską płynność na Giełdzie Papierów Wartościowych. Nie bez echa przechodzi również ograniczony dopływ kapitału (skutki reformy OFE). Przejściowe problemy powoduje również konieczność dostosowanie się emitentów i obligatariuszy do wymogów nowej ustawy o obligacjach, która weszła w życie w tym roku (w 2015 r.).

Plany Domu Maklerskiego CSSA

W 2018 roku nadal będziemy umacniali pozycje Copernicus Securities S.A. na rynku kapitałowym dążąc do osiągnięcia jak najlepszych wyników w działalności usługowej.

Zespół Copernicus Securities S.A. tworzą inwestycyjni pasjonaci, zaangażowani i chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem. Poszukujemy osób, które nie tylko angażują się w biznes, ale też chcą zmieniać myślenie o inwestycjach i rynku kapitałowym.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Dyrektor Oddziału

Wealth Manager

Praktykant w Departamencie Corporate Finance

Zarządzający Ryzykiem

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem aplikacji, prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres: kariera@copernicus.pl.

 

Aktualności

Kontakt

Skontaktuj się

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Napisz do nas a my skontaktujemy się z Tobą.

Copernicus Securities S.A.
Aleja Jana Pawła II 22 (budynek Q22 piętro III)
00-133 Warszawa

+48 22 44 00 100
biuro@copernicusdm.pl
www.copernicusdm.pl
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Czytaj dalej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Czytaj dalej
* pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione