Jeśli chcesz zwiększyć zainteresowanie inwestorów, oraz poprawić wizerunek spółki, rozważ ofertę animacji. Pełniąc funkcję animatora wspomagamy płynność obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do handlu na GPW, Newconnect i Catalyst.

Większe zainteresowanie inwestorów

 

Przez aktywną animację zmniejszamy spread między ofertami kupna i sprzedaży, co zapewnia korzystniejsze warunki składania zleceń dotychczasowym i potencjalnym inwestorom. Jednym z efektów jest poprawa płynności handlu, która może się przełożyć na większe zainteresowanie inwestorów. Im większe zainteresowanie spółką, tym lepsza wycena jej papierów wartościowych i wizerunek.

 

 

Niższe koszty finansowania

 

Zwiększając płynność instrumentów możemy wpłynąć na zmniejszenie wymaganej stopy zwrotu przez inwestorów. To może zapewnić emitentowi niższy koszt finansowania oraz lepsze możliwości pozyskania dodatkowego kapitału.

Bogata oferta animacji

 

Stworzona z myślą o naszych klientach oferta Grupy Copernicus uwzględnia wiele aspektów animacji. Przyjmując rolę animatora zapewniamy:

 

  • spełnienie wymogów GPW w zakresie płynności
  • elastyczne podejście w kształtowaniu warunków współpracy
  • konkurencyjne spready animatora
  • ponad standardowe wielkości zleceń animatorskich
  • kurs otwarcia przy pasywnym rynku
  • minimalną wartość obrotu na instrumentach emitenta
  • utrzymanie spółki w systemie notowań ciągłych
  • raporty z działalności animatora.