Fuzje i Przejęcia

 

Fuzje i przejęcia są skomplikowanymi procesami, a ich powodzenie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Procedury organizacyjne i analityczne z nimi związane są wieloetapowe i złożone, więc wybór odpowiedniego doradcy jest kluczowy dla sukcesu.

 

 

Zyskaj pewność w działaniu

 

Współpraca z Grupą Copernicus w obszarze tak zwanego Corporate Finance gwarantuje najwyższą jakość doradztwa i kompleksowość usług. Decydując się na naszą pomoc uzyskasz:

 

 • Sprawną koordynację całego projektu: obejmuje ona całościowe prowadzenie działań, począwszy od wyboru i kojarzenia stron transakcji, przez sporządzenie wymaganej dokumentacji transakcyjnej, do aktywnego zaangażowania w negocjacje.
 • Bezpośredni i stały kontakt z dedykowanym doradcą: zyskujesz przez to bezcenny dostęp do jego eksperckiej wiedzy, posiadanych kontaktów rynkowych oraz właściwych dla struktury transakcji narzędzi analitycznych.
 • Wysoką kontrolę nad najważniejszymi działaniami i procesami: są to między innymi optymalizacja konstrukcji transakcji, efektywne przeprowadzanie procesów due diligence, sporządzenia wycen, fachowe negocjacje warunków finansowych i pozostałych parametrów procesu.
 • Zgodność działań transakcyjnych z założeniami decydentów spółki: minimalizację ryzyka nieudanej transakcji, przy jednoczesnej maksymalizacji prawdopodobieństwa jej powodzenia, co umożliwia zamknięcie transakcji w sposób odpowiadający założeniom i celom zarządzających oraz właścicieli spółki.
 • Budowanie wizerunku inwestora: poprzez rzetelną reprezentację interesów klienta, co przynosi wzrost jego wiarygodności wobec drugiej strony transakcji.
 • Pomoc w innych możliwościach inwestowania: uwzględniając pośrednictwo w transakcjach poza rynkiem zorganizowanym.

 

 

Transakcje na Papierach Wartościowych

 

Oferujemy obsługę przy transakcjach na papierach wartościowych, takich jak certyfikaty inwestycyjne, akcje i obligacje w formie zdematerializowanej oraz materialnej.

 

 

Pełna transparentność

 

Współpraca z Grupą Copernicus daje klientom najwyższą możliwą formę transparentności. Nasz dom maklerski jest instytucją nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

 

Kompleksowa obsługa i atrakcyjne prowizje 

 

Zapewniamy kompleksową obsługę Klientów i jedne z najatrakcyjniejszych prowizji na rynku. Pośrednictwo Domu Maklerskiego, jako instytucji nadzorowanej przez Komisje Nadzoru Finansowego, zapewnia pełne bezpieczeństwo i profesjonalizm obrotu. Dotyczy to zarówno giełdy papierów wartościowych, jak i rynku pozagiełdowego OTC, na którym oferujemy usługi w ramach takich rodzajów instrumentów jak:

 

 • nieskarbowe papiery dłużne, np. obligacje korporacyjne i obligacje komunalne
 • denominowane w walutach obcych euroobligacje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

 

 

Kod LEI

 

Dzień 3 stycznia 2018 był przełomowy dla zawierania transakcji finansowych. Od tego dnia w życie weszły nowe przepisy, które nakładają obowiązek posiadania kodu LEI przez podmioty chcące zawierać transakcje na papierach wartościowych i innych instrumentach finansowych.

 

 

Czym jest kod LEI

 

Kod LEI to nazwa światowego identyfikatora podmiotów uczestniczących w transakcjach finansowych. Na mocy art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dn. 28 lipca 2016 roku, jest on obowiązkowy dla wszystkich podmiotów będących osobami prawnymi oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pragnących zawierać transakcje na instrumentach finansowych.

 

 

Uzyskaj kod LEI łatwo i szybko

Umożliwimy Ci szybkie i przyjazne uzyskanie kodu LEI w procesie uwzględniającym:

 

 • złożenie zamówienia
 • dokonanie opłaty
 • nadanie kodu LEI
 • coroczne odnowienie kodu LEI.

 

 

Kod LEI da Ci szereg korzyści

Po nadaniu kod LEI zyskasz szereg istotnych korzyści dla swojej działalności. Są to między innymi:

 

 • niepowtarzalny sposób identyfikacji Twojej firmy w skali globalnej
 • łatwiejsze rozpowszechnienie informacji o podmiocie w skali globalnej
 • uwiarygodnienie i uwierzytelnienie podmiotów prawnych jako partnerów biznesowych.

 

 

Księga Akcyjna

 

Podstawą płynnego funkcjonowania rynku finansowego jest przejrzystość operujących na nim spółek. Planowana nowelizacja kodeksu spółek sprawi, że akcje ulegną dematerializacji, a dokumenty dotąd mające formę papierową będą zapisywane za pomocą systemów teleinformatycznych.

 

 

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

 

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych ma zwiększyć transparentność ich akcjonariatu, a tym samym zapewnić przejrzystości rynku finansowego. Jej efektem będzie dematerializacja akcji, czyli użycie systemów teleinformatycznych do zapisywania dokumentów akcji na okaziciela i akcji imiennych, dotychczas mających formę papierową.

 

 

Pomożemy Ci spełnić nowe wymagania prawne

 

Nowelizacja sprawia, że od spółek wymagane będzie posiadanie własnego elektronicznego rejestru prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot. Dodatkowo konieczne jest prowadzenie strony internetowej z informacjami dla akcjonariuszy. Jako podmiot uprawniony do prowadzenia czynności objętych nowelizacją, pomożemy Ci wypełnić niezbędne wymagania. W naszej ofercie jest:

 

 • depozyt akcji i odpowiednie ich zabezpieczenie
 • prowadzenie kont depozytowych posiadaczy przechowywanych akcji
 • rejestracja stanu posiadania i zmian stanu posiadania akcji
 • wystawianie i wydawanie imiennych zaświadczeń depozytowych
 • rejestracja umów zbycia akcji znajdujących się w depozycie.