Fuzje i Przejęcia

 

Fuzje i przejęcia są skomplikowanymi procesami, a ich powodzenie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Procedury organizacyjne i analityczne z nimi związane są wieloetapowe i złożone, więc wybór odpowiedniego doradcy jest kluczowy dla sukcesu.

 

 

Zyskaj pewność w działaniu

 

Współpraca z Grupą Copernicus w obszarze tak zwanego Corporate Finance gwarantuje najwyższą jakość doradztwa i kompleksowość usług. Decydując się na naszą pomoc uzyskasz:

 

 • Sprawną koordynację całego projektu: obejmuje ona całościowe prowadzenie działań, począwszy od wyboru i kojarzenia stron transakcji, przez sporządzenie wymaganej dokumentacji transakcyjnej, do aktywnego zaangażowania w negocjacje.
 • Bezpośredni i stały kontakt z dedykowanym doradcą: zyskujesz przez to bezcenny dostęp do jego eksperckiej wiedzy, posiadanych kontaktów rynkowych oraz właściwych dla struktury transakcji narzędzi analitycznych.
 • Wysoką kontrolę nad najważniejszymi działaniami i procesami: są to między innymi optymalizacja konstrukcji transakcji, efektywne przeprowadzanie procesów due diligence, sporządzenia wycen, fachowe negocjacje warunków finansowych i pozostałych parametrów procesu.
 • Zgodność działań transakcyjnych z założeniami decydentów spółki: minimalizację ryzyka nieudanej transakcji, przy jednoczesnej maksymalizacji prawdopodobieństwa jej powodzenia, co umożliwia zamknięcie transakcji w sposób odpowiadający założeniom i celom zarządzających oraz właścicieli spółki.
 • Budowanie wizerunku inwestora: poprzez rzetelną reprezentację interesów klienta, co przynosi wzrost jego wiarygodności wobec drugiej strony transakcji.
 • Pomoc w innych możliwościach inwestowania: uwzględniając pośrednictwo w transakcjach poza rynkiem zorganizowanym.

 

 

Transakcje na Papierach Wartościowych

 

Oferujemy obsługę przy transakcjach na papierach wartościowych, takich jak certyfikaty inwestycyjne, akcje i obligacje w formie zdematerializowanej oraz materialnej.

 

 

Pełna transparentność

 

Współpraca z Grupą Copernicus daje klientom najwyższą możliwą formę transparentności. Nasz dom maklerski jest instytucją nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

 

Kod LEI

 

Dzień 3 stycznia 2018 był przełomowy dla zawierania transakcji finansowych. Od tego dnia w życie weszły nowe przepisy, które nakładają obowiązek posiadania kodu LEI przez podmioty chcące zawierać transakcje na papierach wartościowych i innych instrumentach finansowych.

 

 

Czym jest kod LEI

 

Kod LEI to nazwa światowego identyfikatora podmiotów uczestniczących w transakcjach finansowych. Na mocy art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dn. 28 lipca 2016 roku, jest on obowiązkowy dla wszystkich podmiotów będących osobami prawnymi oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pragnących zawierać transakcje na instrumentach finansowych.

 

 

Uzyskaj kod LEI łatwo i szybko

Umożliwimy Ci szybkie i przyjazne uzyskanie kodu LEI w procesie uwzględniającym:

 

 • złożenie zamówienia
 • dokonanie opłaty
 • nadanie kodu LEI
 • coroczne odnowienie kodu LEI.

 

 

Kod LEI da Ci szereg korzyści

Po nadaniu kod LEI zyskasz szereg istotnych korzyści dla swojej działalności. Są to między innymi:

 

 • niepowtarzalny sposób identyfikacji Twojej firmy w skali globalnej
 • łatwiejsze rozpowszechnienie informacji o podmiocie w skali globalnej
 • uwiarygodnienie i uwierzytelnienie podmiotów prawnych jako partnerów biznesowych.