Inwestycje na rynku i obrót papierami wartościowymi mogą znacząco wzmocnić zarówno pozycję, jak i kapitał spółki. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiednia ocena inwestycji i dobranie stron transakcji.

 

 

Rachunek maklerski stworzony dla Ciebie

 

Podstawą naszej oferty jest indywidualne podejście do każdego inwestora. Nie szukamy gotowych rozwiązań, ale dopasowujemy metody współpracy do Twojej indywidualnej sytuacji, potrzeb i możliwości. Oferujemy Ci kompleksowe usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi i stałe wsparcie w prowadzeniu rachunku brokerskiego.

 

 

Niskie prowizje i wszechstronny serwis

 

Przy negocjowaniu dużych pakietów akcji możesz liczyć na jedne z najatrakcyjniejszych prowizji na rynku. Oprócz plasowania dużych pakietów akcji, nasz serwis uwzględnia także wyszukiwanie drugiej strony transakcji oraz aktywne kojarzenie transakcji na płynnych i niepłynnych papierach wartościowych.

Przy negocjowaniu dużych pakietów akcji możesz liczyć na jedne z najatrakcyjniejszych prowizji na rynku. 

 

 

Inwestycje pozagiełdowe

 

Naszym klientom oferujemy również możliwość inwestowania na rynku pozagiełdowym  w ramach takich rodzajów instrumentów jak:

 

  • obligacje skarbowe, charakteryzujące się dużym bezpieczeństwem i wysoką płynnością
  • nieskarbowe papiery dłużne, np. obligacje korporacyjne i obligacje komunalne
  • denominowane w walutach obcych euroobligacje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.