Inwestuj w obligacje

REKLAMA

Podmiotem pośredniczącym w ofercie obligacji jest Copernicus Securities S.A. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje , w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi możecie się Państwo zapoznać w Memorandum Informacyjnym.

Emisja publiczna obligacji
PROVEMA seria M
Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. jest podmiotem świadczącym usługi oferowania obligacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.
Oprocentowanie 7%*
* stałe oprocentowanie w skali roku. Prosimy o zapoznanie sie z notą prawną dotyczacą emisji obligacji dowiedz się wiecej >

REKLAMA

Podmiotem pośredniczącym w ofercie obligacji jest Copernicus Securities S.A. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje , w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi możecie się Państwo zapoznać w Memorandum Informacyjnym.

Poznaj spółkę

Spółka Provema to przede wszystkim spółka z sektora Financial Technology, rozwijająca swoją działalność za pomocą wdrażania procesów automatyzacji pozwalających na ulepszenie, przyspieszenie oraz wprowadzenie nowych standardów w obszarze działalności finansowej. Działalność Spółki skupia się na tworzeniu narzędzi bazujących na technologii związanej ze sztuczną inteligencją.


Emitent jest również operatorem pożyczek online adresowanych do osób fizycznych. Działając w sektorze Financial Technology rozwija narzędzia umożliwiające klientom prosty i szybki dostęp do finansowania bez zbędnych formalności, całkowicie online. Spółka tworzy technologię, która skraca realizację procesów, upraszcza je oraz wchodzi w obszary, w których jeszcze nikt nie był. Technologią zastępuje procesy, które wcześniej były wykonywane przez zespoły ludzi.

Oferta w liczbach
18miesięcy
termin do wykupu
5sztuk
minimalny zapis
2,5mln pln
wartość oferty
7% p.a.
stałe oprocentowanie
1000pln
wartość nominalna pojedynczej obligacji
Harmonogram
03.02.2021
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat
17.02.2021
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat
18.02.2021
Przydział obligacji
Skontaktuj się z naszym ekspertem

Doświadczony i wykwalifikowany doradca klienta zapewni Tobie kompleksową opiekę, przybliży mechanizmy działające w sektorze finansowym i wyjaśni szczegóły procesu nabycia obligacji. Wszyscy nasi eksperci opiekujący się klientami mają wieloletnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym i chętnie się nim dzielą.

Zapisy
Punkt obsługi klienta
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Agent firmy inwestycyjnej domu maklerskiego Copernicus Investments Sp. z o.o.
Warszawa
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Lubin
ul. Rynek 11/26
59-300 Lubin
Kraków
ul. Dobrego Pasterza 13
31-416 Kraków
Olsztyn
ul. Kościuszki 43, lokal 15, I piętro
10-503 Olsztyn
Poznań
ul. Młyńska 12 lok. 224
61-730 Poznań
Szczecin
ul. Tkacka 69
70-556 Szczecin
Agent firmy inwestycyjnej Bell Brokers Sp. z o.o.
Gdańsk
Bell Brokers Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 9 piętro IV
80-890 Gdańsk
Warszawa – Dyrektor Sprzedaży
 
 
 
Lublin – Dyrektor Sprzedaży

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się w szczególności z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk towarzyszących transakcji nabycia oferowanych obligacji znajduje się w Memorandum Informacyjnym. Ponadto charakterystyka instrumentów finansowych i opisu ryzyka dostępna jest w dokumencie Charakterystyka instrumentów i opisy ryzyka związanego z inwestowaniem w te intrumenty.

Nota prawna

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową, mającą wyłącznie charakter promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii M jest Memorandum Informacyjne obligacji serii M dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej podmiotu pośredniczącego w ofercie tj. Copernicus Securities S.A. pod adresem www.copernicusdm.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Memorandum Informacyjnego.


Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum Informacyjnego w trybie oferty publicznej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. ze zm.), który stanowi, że Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego oraz udostępnionymi suplementami, o ile były one udostępniane, zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka tam wskazane.


Niniejsza publikacja handlowa oraz zawarte w niej informacje nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentu finansowego albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejsza publikacja handlowa nie może być rozpowszechniana, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii. Niniejsza publikacja handlowa jest własnością Copernicus Securities S.A. i podlega w całości, jak i w części, ochronie przewidzianej przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Kopiowanie lub rozpowszechnianie treści niniejszej publikacji w całości lub w części bez pisemnej zgody Copernicus Securities S.A. jest zabronione.


Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000249524 / Kapitał zakładowy: 1.087.206 PLN w pełni opłacony / NIP: 107-000-36-07 / REGON: 140413771