Poszukujemy specjalistów z różnych dziedzin, mogących jeszcze bardziej wzmocnić nasz zespół. Wyślij nam swoją aplikację, bo być może to właśnie Ty jesteś brakującym ogniwem.

Kariera w Grupie Copernicus

Pierwiastek ludzki jest najważniejszym komponentem Copernicus Securities S. A. Nasz zespół składa się z inwestycyjnych pasjonatów dążących do ciągłego rozwoju i zgłębiania nowoczesnych technologii. Jesteśmy zwartą grupą profesjonalistów głęboko zaangażowanych w sprawy klientów, chętnie dzielących się wiedzą i doświadczeniem.

Doświadczenie staż

Doświadczenie zdobyte podczas stażu i praktyk zawsze owocuje w przyszłości. Zdajemy sobie z tego sprawę, bo każdy z nas musiał je kiedyś nabywać. Dlatego teraz to my zapraszamy chętnych do skorzystania z naszej pomocy i zdobycia cennego doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej.

Aktualne oferty

ul

Członek Zarządu

Miejsce pracy: Warszawa

Kto: Członka Zarządu

Od kiedy: 06/08/2021

ID: 003/2020

Komitet ds. Nominacji Copernicus Securities S.A. w Warszawie
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem

 

 

WYMAGANIA

 

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów;
 • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i znajomość języka polskiego w stopniu równym z językiem ojczystym;
 • korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • spełnienie innych wymogów niż wyżej wymienione określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska zarządzającego w spółkach handlowych, w szczególności wynikających z:
 • a) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);

  b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

 

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem, nie może być osoba, której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności CSSA.

 

Przy ocenie kandydata szczególnie preferowane będzie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Od kandydata wymagane jest złożenie wypełnionego w języku polskim oraz podpisanego Formularza Oceny Odpowiedniości Kandydata, wraz ze stosownymi załącznikami i oświadczeniami dotyczącymi:

 • wykształcenia;
 • życiorysu zawodowego;
 • opisu zajmowanych stanowisk;
 • kompetencji;
 • niekaralności;
 • rękojmi;
 • konfliktu interesów;
 • niezależności osądu;
 • łączenia funkcji;
 • poświęcania czasu.

 

 

Przesłane w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów.

 

Od kandydata wymaga się złożenia oświadczenia, z którego wynikać będzie data od której może objąć stanowisko w Copernicus Securities S.A. i podjąć się wykonywania funkcji.
Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia.

 

Od kandydata wymaga się złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas składania formularza aplikacyjnego.

Formularz Oceny Odpowiedniości Kandydata na Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.

Załącznik Nr 1 do Formularza Oceny Odpowiedniości Kandydata na Członak Zarządu Copernicus Securities S.A.

Załącznik Nr 2 do Formularza Oceny Odpowiedniości Kandydata na Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.

Załącznik Nr 3 do Formularza Oceny Odpowiedniości Kandydata na Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.

Załącznik Nr 4 do Formularza Oceny Odpowiedniości Kandydata na Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.

Prezes Zarządu

Miejsce pracy: Warszawa

Kto: Prezes Zarządu

Od kiedy: 06/08/2021

ID: 003/2020

Komitet ds. Nominacji Copernicus Securities S.A. w Warszawie
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

 

 

WYMAGANIA

 

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów;
 • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i znajomość języka polskiego w stopniu równym z językiem ojczystym;
 • korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • spełnienie innych wymogów niż wyżej wymienione określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska zarządzającego w spółkach handlowych, w szczególności wynikających z:
 • a) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);

  b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

 

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu CSSA, nie może być osoba, której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności CSSA.

 

Przy ocenie kandydata szczególnie preferowane będzie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Od kandydata wymagane jest złożenie wypełnionego w języku polskim oraz podpisanego Formularza Oceny Odpowiedniości Kandydata, wraz ze stosownymi załącznikami i oświadczeniami dotyczącymi:

 • wykształcenia;
 • życiorysu zawodowego;
 • opisu zajmowanych stanowisk;
 • kompetencji;
 • niekaralności;
 • rękojmi;
 • konfliktu interesów;
 • niezależności osądu;
 • łączenia funkcji;
 • poświęcania czasu.

 

 

Przesłane w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów.

 

Od kandydata wymaga się złożenia oświadczenia, z którego wynikać będzie data od której może objąć stanowisko w Copernicus Securities S.A. i podjąć się wykonywania funkcji.
Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia.

 

Od kandydata wymaga się złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas składania formularza aplikacyjnego.

Formularz Oceny Odpowiedniości Kandydata na Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.

Załącznik Nr 1 do Formularza Oceny Odpowiedniości Kandydata na Członak Zarządu Copernicus Securities S.A.

Załącznik Nr 2 do Formularza Oceny Odpowiedniości Kandydata na Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.

Załącznik Nr 3 do Formularza Oceny Odpowiedniości Kandydata na Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.

Załącznik Nr 4 do Formularza Oceny Odpowiedniości Kandydata na Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.