Copernicus Securities S.A.
Zapraszamy do kontaktu

Copernicus Securities S.A.


Al. Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

 

Tel +48 22 44 00 100

Fax +48 22 44 00 105

Mail biuro@copernicusdm.pl

 

Relacje inwestorskie:

Piotr Jakubowski

Tel +48 22 44 00 100

Anonimowe zgłoszenia

Telefoniczne dyspozycje dotyczące obrotu instrumentami finansowymi w Domu Maklerskim Copernicus Securities S.A. można składać w dni sesyjne na GPW w Warszawie pod numerami telefonów:
 

+48 22 44 00 115

+48 22 44 00 126

+48 22 44 00 123

 

Przed połączeniem należy przygotować: numer rachunku maklerskiego oraz hasło do zleceń telefonicznych.

  Jestem zainteresowany:

  * Pola obowiązkowe   * Pola obowiązkowe    * Pola obowiązkowe


    Szanowni Państwo,

    działając w imieniu Copernicus Capital TFI S.A. uprzejmie informujemy, że z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o którym mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (t.j. Dz.U.2018, poz. 1355 ze zm.), mając na względzie konieczność identyfikacji tożsamości osób zgłaszających zapytania dotyczące uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym, prosimy o kierowanie wszelkich zapytań w formie pisemnej lub za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ewidencji uczestników funduszu. Odpowiedzi udzielane będą odpowiednio wyłącznie na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w ewidencji (o ile uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej). Żadne informacje w powyższym zakresie nie będą udzielane telefonicznie czy przesyłane na adres niewskazany w ewidencji uczestników.
    Jednocześnie przypominamy, że wszelkie komunikaty skierowane do wszystkich uczestników danego funduszu przekazywane są za pośrednictwem formalnego kanału komunikacji, dostępnego wyłącznie dla uczestników funduszu, którzy przy składaniu żądania wpisu do ewidencji uczestników lub w późniejszym okresie, przekazali Towarzystwu dane umożliwiające nadanie dostępu do panelu uczestnika funduszu (tj. Imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu). Z uwagi na jednoznaczne stanowisko organu nadzoru publikowanie informacji dotyczących funduszy inwestycyjnych zamkniętych, niebędących funduszami publicznymi, musi odbywać się w sposób uniemożliwiający zapoznawanie się z takimi informacjami przez osoby niebędące uczestnikami takich funduszy.

     * Pola obowiązkowe     Copernicus Investments sp. z o.o. - Agent Firmy Inwestycyjnej Copernicus Securities S.A. - Oddziały

     Kraków


     ul. Dobrego Pasterza 13

     31-416 Kraków

     biuro.krakow@copernicus.pl

     +48 22 44 00 156

     Olsztyn


     ul. Kościuszki 43, lokal 15, I piętro

     10-503 Olsztyn

     biuro.olsztyn@copernicus.pl

     +48 22 44 00 145

     Szczecin


     ul. Tkacka 69

     70-556 Szczecin

     biuro.szczecin@copernicus.pl

     +48 22 44 00 168

     Warszawa


     Al. Jana Pawła II 29

     00-867 Warszawa

     biuro1.warszawa@copernicus.pl

     +48 22 44 00 154

     Poznań


     ul. Młyńska 12 lok. 224

     61-730 Poznań

     biuro.poznan@copernicus.pl

     +48 22 44 00 142

     Lubin


     ul. Rynek 11/26

     59-300 Lubin

     biuro.lubin@copernicus.pl

     +48 22 44 00 163

     Tenoris Capital sp. z o.o. - Agent Firmy Inwestycyjnej Copernicus Securities S.A.

     Oddział Gdańsk


     ul. Jana Heweliusza 9 lok. 38A, IV piętro

     80-890 Gdańsk

     biuro.gdansk@copernicus.pl

     +48 22 44 00 144

     Warszawa – Dyrektor Sprzedaży


     biuro2.warszawa@copernicus.pl

     + 48 724 510 232

     Lublin – Dyrektor Sprzedaży


     biuro.lublin@copernicus.pl

     + 48 724 510 232

     Copernicus Securities S.A. - Punkty Obsługi Klienta

     Centrala


     Al. Jana Pawła II 29

     00-867 Warszawa

     biuro@copernicusdm.pl