Copernicus Securities S.A.
Zapraszamy do kontaktu

Copernicus Securities S.A.


Al. Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

 

Tel +48 22 44 00 100

Fax +48 22 44 00 105

Mail biuro@copernicusdm.pl

 

Relacje inwestorskie:

Billewicz Marcin

Tel +48 22 44 00 100

Anonimowe zgłoszenia

Telefoniczne dyspozycje dotyczące obrotu instrumentami finansowymi w Domu Maklerskim Copernicus Securities S.A. można składać w dni sesyjne na GPW w Warszawie pod numerami telefonów:
 

+48 22 44 00 115

+48 22 44 00 126

+48 22 44 00 123

 

Przed połączeniem należy przygotować: numer rachunku maklerskiego oraz hasło do zleceń telefonicznych.

  Jestem zainteresowany:

  * Pola obowiązkowe   * Pola obowiązkowe    * Pola obowiązkowe


    Szanowni Państwo,
    działając w imieniu Copernicus Securities S.A. uprzejmie informujemy, że z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1595), mając na względzie konieczność identyfikacji tożsamości osób zgłaszających zapytania dotyczące usług maklerskich świadczonych przez Copernicus Securities S.A., prosimy o kierowanie wszelkich zapytań w formie pisemnej lub za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@copernicusdm.pl. Odpowiedzi udzielane będą odpowiednio wyłącznie na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w wiadomości poczty elektronicznej skierowanej do Copernicus Securities S.A. (o ile uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej). Żadne informacje w powyższym zakresie nie będą udzielane telefonicznie czy przesyłane na adres niewskazany w ewidencji uczestników.
    Jednocześnie przypominamy, że wszelkie komunikaty skierowane do wszystkich klientów Copernicus Securities S.A. są przekazywane wyłącznie za pośrednictwem formalnego kanału komunikacji, dostępnego jedynie dla klientów, którzy przy zawieraniu umowy o świadczenie usług maklerskich, przy składaniu zapisu na instrumenty finansowe lub przy składaniu żądania wpisu do ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych albo w każdy inny sposób dopuszczalny prawem, przekazali Domowi Maklerskiemu dane umożliwiające ich identyfikację (tj. Imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu).


     * Pola obowiązkowe     Copernicus Securities S.A. - Punkty Obsługi Klienta

     Centrala


     Al. Jana Pawła II 29

     00-867 Warszawa

     biuro@copernicusdm.pl