Copernicus Securities S.A.
Zapraszamy do kontaktu

Copernicus Securities S.A.


Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22)

00-133 Warszawa

 

Tel +48 22 44 00 100

Fax +48 22 44 00 105

Mail biuro@copernicusdm.pl

 

Relacje inwestorskie:

Piotr Jakubowski

piotr.jakubowski@copernicus.pl

 

Anonimowe zgłoszenia

Jestem zainteresowany:

* Pola obowiązkowe* Pola obowiązkowe* Pola obowiązkowe


Szanowni Państwo,

działając w imieniu Copernicus Capital TFI S.A. uprzejmie informujemy, że z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o którym mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (t.j. Dz.U.2018, poz. 1355 ze zm.), mając na względzie konieczność identyfikacji tożsamości osób zgłaszających zapytania dotyczące uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym, prosimy o kierowanie wszelkich zapytań w formie pisemnej lub za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ewidencji uczestników funduszu. Odpowiedzi udzielane będą odpowiednio wyłącznie na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w ewidencji (o ile uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej). Żadne informacje w powyższym zakresie nie będą udzielane telefonicznie czy przesyłane na adres niewskazany w ewidencji uczestników.
Jednocześnie przypominamy, że wszelkie komunikaty skierowane do wszystkich uczestników danego funduszu przekazywane są za pośrednictwem formalnego kanału komunikacji, dostępnego wyłącznie dla uczestników funduszu, którzy przy składaniu żądania wpisu do ewidencji uczestników lub w późniejszym okresie, przekazali Towarzystwu dane umożliwiające nadanie dostępu do panelu uczestnika funduszu (tj. Imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu). Z uwagi na jednoznaczne stanowisko organu nadzoru publikowanie informacji dotyczących funduszy inwestycyjnych zamkniętych, niebędących funduszami publicznymi, musi odbywać się w sposób uniemożliwiający zapoznawanie się z takimi informacjami przez osoby niebędące uczestnikami takich funduszy.

* Pola obowiązkoweCopernicus Investments sp. z o.o. - Agent Firmy Inwestycyjnej Copernicus Securities S.A. - Oddziały

Kraków


ul. Dobrego Pasterza 13

31-416 Kraków

biuro.krakow@copernicus.pl

+48 22 44 00 156

Olsztyn


ul. Kościuszki 43, lokal 15, I piętro

10-503 Olsztyn

biuro.olsztyn@copernicus.pl

+48 22 44 00 145

Szczecin


ul. Tkacka 69

70-556 Szczecin

biuro.szczecin@copernicus.pl

+48 22 44 00 168

Warszawa


Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22)

00-133 Warszawa

biuro1.warszawa@copernicus.pl

+48 22 44 00 154

Poznań


ul. Młyńska 12 lok. 224

61-730 Poznań

biuro.poznan@copernicus.pl

+48 22 44 00 142

Lubin


ul. Rynek 11/26

59-300 Lubin

biuro.lubin@copernicus.pl

+48 22 44 00 163

Bell Brokers Sp. z o.o. - Agent Firmy Inwestycyjnej Copernicus Securities S.A.

Oddział Gdańsk


ul. Jana Heweliusza 9 lok. 38A, IV piętro

80-890 Gdańsk

biuro.gdansk@copernicus.pl

+48 22 44 00 144

Warszawa – Dyrektor Sprzedaży


biuro2.warszawa@copernicus.pl

+ 48 724 510 232

Lublin – Dyrektor Sprzedaży


biuro.lublin@copernicus.pl

+ 48 724 510 232

Copernicus Securities S.A. - Punkty Obsługi Klienta

Centrala


Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

biuro@copernicusdm.pl