Pragniesz rozpocząć swoją przygodę z giełdą papierów wartościowych? Dotychczasowy broker nie spełnia twoich oczekiwań i chcesz go zmienić? Grupa Copernicus Ci w tym pomoże. Zacznij działać na rynku finansowym przez lokowanie kapitału w akcjach, obligacjach lub funduszach inwestycyjnych.

Inwestycje dopasowane do Ciebie

 

Oferujemy Ci jedne z najniższych kosztów transakcji na rynku, indywidualne podejście do inwestycji, a także brak jakichkolwiek opłat za prowadzenie Twojego rachunku. Ponadto klientom naszego domu maklerskiego oferujemy możliwość inwestowania na rynku pozagiełdowym  w ramach takich rodzajów instrumentów jak:

 

  • obligacje skarbowe, charakteryzujące się dużym bezpieczeństwem i wysoką płynnością
  • nieskarbowe papiery dłużne, np. obligacje korporacyjne i obligacje komunalne
  • denominowane w walutach obcych euroobligacje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
rachunek maklerski copernicus securities s.a.
rachunek maklerski copernicus securities s.a.