Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie procesu rejestracji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz emisji i analizie dokumentacji gwarantuje każdemu z naszych Klientów, którzy przy realizacji transakcji będą potrzebowali pośrednictwa Agenta emisji profesjonalną i kompleksową obsługę.

 

 

Nowe uregulowania prawne

 

Począwszy od 1 lipca 2019 r. chcąc wyemitować obligacje, certyfikaty inwestycyjne lub listy zastawne, będziesz zobowiązany do zawarcia z firmą inwestycyjną prowadzącą rachunki papierów wartościowych umowy o wykonywanie dla tych papierów wartościowych funkcji Agenta emisji. Obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich papierów wartościowych nieemitowanych w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Emitent będzie zobowiązany do zawarcia umowy z Agentem emisji jeszcze przed rozpoczęciem proponowania inwestorom nabycia papierów wartościowych.

 

 

Zadania Agenta emisji

 

 • Weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa
 • Weryfikacja zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych wynikającymi z przepisów prawa
 • Weryfikacja spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
 • Utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych
 • Pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 • Udzielanie emitentowi papierów wartościowych niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

 

 

 

 


 

Kontakt

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej usługi Agenta emisji? Zadzwoń lub napisz do nas!

 

+48 22 44 00 171

koszt połączenia wg taryfy operatora

agent.emisji@copernicusdm.pl 

 


 

Nasze rozwiązania szyjemy na miarę, dlatego cenę usługi Agenta emisji ustalamy każdorazowo indywidualnie dla danej serii emisji lub programu emisji papierów wartościowych.

 

Co oferujemy?

 

 • kompleksową usługę Agenta emisji na zasadzie end-to-end, dla papierów wartościowych oferowanych zarówno w drodze emisji niepublicznej, jak i publicznej
 • raport pokontrolny w zakresie spełniania wymogów emisji papierów wartościowych
 • opiekę dedykowanego analityka
 • możliwość powiązania usługi Agenta emisji z innymi usługami świadczonymi przez Grupę Copernicus

 

 

 

 
 

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z Copernicus

Securities S.A.?

 

Naszym Klientom gwarantujemy kompleksową obsługę i wsparcie ekspertów. Szczególnie wyróżniają nas:

 • doświadczenie w przeprowadzaniu emisji – 118 emisji obligacji tylko w 2018 roku
 • profesjonalizm Grupy Copernicus w kreacji i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi
 • współpraca z renomowanymi i uznanymi na rynku finansowym w Polsce kancelariami prawnymi
 • zapewnienie poufności informacji otrzymywanych na każdym etapie usługi
 • skuteczne zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów
 • automatyzacja procesu agenta emisji
 • wieloletnie doświadczenie w zakresie procesu rejestracji papierów wartościowych w KDPW