Nasza wieloletnia działalność na rynku obligacji korporacyjnych sprawia, że klienci Copernicus Securities S.A. mogą liczyć na najwyższe standardy obsługi i bogate doświadczenie w wielu obszarach sektora finansowego.

Pozyskiwanie finansowania

Główną specjalizacją domu maklerskiego Copernicus Securities S.A. jest pozyskiwanie finansowania poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych. Obligacje są praktyczną alternatywą dla kredytu bankowego ze względu na swoją elastyczność i niezależność jako narzędzie finansowania biznesu.

Każdy klient domu maklerskiego Copernicus Securities S.A. może liczyć nie tylko na profesjonalne i indywidualne podejście z naszej strony, ale także na bezzwłoczne decyzje. Długoletnie funkcjonowanie na rynku kapitałowym pozwala nam na zapewnienie emitentom szybkiego i sprawnego działania przy procesie emisji oraz po jego zakończeniu.

Klienci zawsze mogą oczekiwać od nas unikatowych i innowacyjnych rozwiązań pozwalających im rozwinąć swój inwestycyjny potencjał.

Rozumiejąc potrzeby naszych klientów w swojej ofercie proponujemy  kompleksową obsługę procesu emisji obligacji poprzez:

 

  • analizę finansową potencjalnego emitenta
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji emisyjnej
  • rozliczenie emisji obligacji
  • prowadzenie ewidencji obligacji
  • sporządzanie tabel odsetkowych
  • archiwizację dokumentów zgodnie z art. 16 ustawy o obligacjach
  • wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst organizowanym przez GPW S.A. w Warszawie
  • pełnienie roli Administratora Zabezpieczeń przez posiadaną przez nas spółkę w Grupie Kapitałowej.