Komentarze eksperckie

Czy fundusze inwestycyjne typu REIT wciąż są dobrą alternatywą?

Real Estate Investment Trust, czyli w skrócie REIT, to fundusz albo spółka powołana po to, by znaleźć odpowiednią nieruchomość do inwestycji, kupić ją, wynająć lokale i zarządzać nimi w rentowny sposób.  Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów (MF) wykazem prac legislacyjnych, w 2. kwartale 2018 r. MF planuje wprowadzić w życie ustawę o spółkach inwestujących w najem nieruchomości. Co to oznacza?

 

 

Nowa ustawa , ale czy to naprawdę nowość?

Nowa ustawa, której projekt przygotowało MF to kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji specjalnego przeznaczenia do inwestowania na runku nieruchomości. Kolejna – ponieważ na polskim rynku już od kilkunastu lat możliwe jest zbiorowe inwestowanie w nieruchomości za pomocą funduszy inwestycyjnych.

 

Możliwość taką dopuszcza ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. To na mocy tej istniejącej już ustawy możliwe było i jest utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną może dokonywać inwestycji w nieruchomości.

 

 

Inwestorzy wciąż czekają na nową ustawę

Polski  ustawodawca już od niespełna dwóch lat przymierza się do zmian w kwestiach związanych z REIT. W roku 2016 Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, zakładający utworzenie spółek rynku wynajmu nieruchomości tj. polskich odpowiedników struktur typu REIT. Głównym założeniem tego projektu było wprowadzenie możliwości utworzenia spółek, których akcje miały być dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, a których podstawowym celem miało być wypłacanie regularnych dywidend z zysku pochodzącego z przychodów z najmu nieruchomości.

 

Projekt ten był jednak kilkukrotnie zmieniany oraz odkładany w czasie. Jak wynika z zapowiedzi MF, w 2. kwartale 2018 roku urzędnicy po raz kolejny zabiorą się do prac, na których efekty od lat czekają inwestorzy oraz cała branża  rynku nieruchomości. W planach jest wprowadzenie przepisów, na mocy których powstanie możliwość utworzenia firmy inwestującej w nieruchomości (F.I.N.N.). Firma taka ma być spółką akcyjną zajmującą się inwestowaniem w nieruchomości mieszkalne na wynajem.

 

Zachętą  do tego typu działalności miałyby być preferencje podatkowe zarówno dla firm inwestujących w najem nieruchomości, jak i innych inwestujących w tego typu struktury. Wprowadzona ma również zostać preferencyjna 8,5-procentowa stawka podatku CIT od dochodów F.I.N.N z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych. Planuje się również zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez inwestorów z zysków kapitałowych osiąganych z tytułu posiadania akcji typu F.I.N.N. Zwolnienie to miałoby dotyczyć zarówno podatników podatku PIT, jak i CIT.

 

 

Fundusz wciąż receptą na sukces

Jak widać, polski ustawodawca konsekwentnie skupia się na wprowadzeniu preferencyjnych struktur wyłącznie w zakresie najmu nieruchomości mieszkalnych. Obecnie jednak znaczna część rynku nieruchomości, to nieruchomości komercyjne, które – jak wynika z zapowiedzi – po raz kolejny nie znajdą się w katalogu uprawniającym do korzystania z preferencji podatkowych.

 

Warto więc przypomnieć o funduszach nieruchomościowych, które już od lat zapewniają taką możliwość. Co istotne – taki fundusz może dokonywać inwestycji zarówno w nieruchomości mieszkalne, jak i komercyjne. Pod tym względem funduszu nie obowiązują żadne ograniczenia.

Kolejnym ważnym atutem funduszy nieruchomościowych jest to, że są instytucją zarządzaną przez profesjonalny podmiot w postaci TFI, kontrolowaną przez depozytariusza oraz nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Biorąc pod uwagę wspomniane zamiary MF, zapowiada się, że fundusze REIT będą jeszcze długo dobrą alternatywą zarówno dla inwestorów zainteresowanych branżą nieruchomościową, jak i samej branży nieruchomościowej.

 

 

 

Magda Derewicz

Prawnik w Copernicus Capital TFI S.A.

 

*REIT (Real Estate Investment Trust) Podmioty o charakterze spółek bądź funduszy, często notowane na giełdzie papierów wartościowych, pozwalające indywidualnym inwestorom na zbiorowe lokowanie środków w nieruchomości, przede wszystkim komercyjne i mieszkaniowe. Celem REIT-ów jest ich kupno, zarządzanie i sprzedaż, a głównym źródłem dochodów są czynsze z wynajmów i czerpanie korzyści ze szczególnych i korzystnych zasad opodatkowania.