Aktualności

Copernicus Securities S.A. przeprowadził w konsorcjum dystrybucyjnym kolejną emisję publiczną obligacji KRUK S.A.

W dniach od 24 stycznia do 5 lutego 2019 roku Copernicus Securities S.A. przeprowadził w konsorcjum dystrybucyjnym kolejną emisję publiczną obligacji serii AG² w ramach V Programu Emisji Obligacji firmy KRUK. Łączna wartość oferty wyniosła 25 mln złotych a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 5,22% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.). Emisja objęła 300 tys. 5-letnich obligacji serii AG² , przy cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każda.

 

KRUK to dobrze znana wśród inwestorów spółka, która konsekwentnie pozyskuje środki z emisji obligacji na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych – takich jak obsługę bieżącego zadłużenia, czy inwestycje w zakup nowych portfeli wierzytelności. Windykator, oprócz Polski, działa także w Rumunii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i na Słowacji.