Aktualności

Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie zmiany modelu operacyjnego realizacji zleceń klientów składanych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. informuje, iż z dniem 16 listopada 2020 r. nastąpi zmiana dotychczasowego modelu operacyjnego realizacji zleceń klientów składanych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

 

Zmiana modelu operacyjnego polega na ujęciu w przedmiotowym procesie pośredniej firmy inwestycyjnej, tj. Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, oraz podyktowana jest optymalizacją przebiegu procesu realizacji przez Copernicus Securities S.A. zleceń klientów składanych na GPW. W wyniku powyższego, na podstawie Uchwały Nr 880/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 listopada 2020 r., Copernicus Securities S.A. z dniem 16 listopada 2020 r. przestanie działać na GPW w charakterze członka giełdy, a także w charakterze Członka Rynku w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

 

Nowy model operacyjny nie wpływa na dotychczasową formę składania zleceń przez klientów posiadających rachunek papierów wartościowych w Copernicus Securities S.A., tj. będą oni mieli możliwość składania zleceń w niezmieniony dotychczas sposób z zastrzeżeniem, iż od dnia zmiany nowego modelu operacyjnego, Copernicus Securities S.A. realizując zlecenia klientów będzie od strony formalnej realizować dla tych klientów usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, a nie jak dotychczas usługę wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie.

 

Z dniem wejścia w życie nowego modelu operacyjnego nie będzie dalej możliwa obsługa przez Copernicus Securities S.A. zleceń klientów kierowanych na GPW, którzy nie posiadają rachunku papierów wartościowych w Copernicus Securities S.A. Klienci posiadający rachunek papierów wartościowych w Copernicus Securities S.A. obsługiwani będą w sposób niezmieniony.