Anonimowe zgłoszenie: Dom Maklerski Copernicus

 

Każdy pracownik, kontrahent lub inny interesariusz, który uzyskał informacje o nieprawidłowościach, może je zgłosić w sposób zapewniający anonimowość za pośrednictwem następującego adresu email:

@: sygnalisci.dmcopernicus@pawelec.eu – do którego dostęp mają jedynie osoby objęte tajemnicą zawodową, adwokat lub radca prawny.

W przypadku zgłoszenia naruszenia zaleca się wskazanie:

• opisu nieprawidłowości,
• nazwisk / roli zaangażowanych osób,
• miejsca i czasu zdarzeń,
• uzasadnienia wątpliwości,
• szczegółowych dowodów, jeżeli istnieją,
• danych kontaktowych jeżeli zgłaszający chce je ujawnić.