Wykup obligacji własnych

Zarząd Copernicus Securities S.A. (dalej: „Copernicus”) informuje, że dnia 11 kwietnia 2016 roku nastąpił wykup obligacji własnych. Emisja 24-miesięcznych obligacji zwykłych na okaziciela serii A podmiotu dominującego, wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej Copernicus, została wykupiona zgodnie z harmonogramem wykupu. W dniu 10 kwietnia 2014 roku Copernicus wyemitował 5.000 obligacji zwykłych serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja. W wyniku nabycia przez Copernicus łącznie 1.195 obligacji własnych celem ich umorzenia, na dzień zapadalności obligacji, tj. 11 kwietnia 2016, roku pozostało do wykupu 3.805 obligacji serii A. Wykup przedmiotowych obligacji został dokonany gotówkowo, według ich wartości nominalnej, a wykupione obligacje z chwilą dokonania wykupu, zostały umorzone.

„Obligacje, które wyemitowaliśmy dwa lata temu, zostały wykupione terminowo. Pozyskane środki zostały przeznaczone na pokrycie depozytów zabezpieczających w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz rozliczeń transakcji związanych z obrotem papierami wartościowymi na rynku wtórnym. Wierzę, że zaufanie, jakim obdarzyli nas Inwestorzy, będzie widoczne również przy następnych emisjach obligacji, które planujemy zrealizować.” – komentuje Marek Witkowski, Prezes Zarządu Copernicus Securities S.A.

Powyższe informacje zostały podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 22/2016 Wykup obligacji zwykłych na okaziciela serii A – Copernicus Securities S.A.

Grupa Copernicus z nową identyfikacją wizualną

Zmiany, które mają obecnie miejsce w Grupie Copernicus, wprowadzające nowy model rozwoju Grupy na najbliższe lata, w tym […]

Czytaj więcej

Rynek w zawieszeniu?

W naszym ostatnim komentarzu skłanialiśmy się do tezy, że podwyżki stóp procentowych w końcu zaowocują większymi spadkami kursów akcji […]

Czytaj więcej

Czy podwyżki stóp w USA zakończą wzrosty na rynkach wschodzących?

Naszym zdaniem koniec hossy na rynkach wschodzących i w USA jest już bardzo bliski. Przemawia z tym nie tylko czas trwania […]

Czytaj więcej

Proces delistingu (wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku NewConnect)

Rozważania nad procesem wycofania akcji z rynku NewConnect należy rozpocząć od przywrócenia akcjom formy dokumentu. Zniesienie dematerializacji akcji […]

Czytaj więcej

Wszystkie

Kontakt

Skontaktuj się

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Napisz do nas a my skontaktujemy się z Tobą.

Copernicus Securities S.A.
Aleja Jana Pawła II 22 (budynek Q22 piętro III)
00-133 Warszawa

+48 22 44 00 100
biuro@copernicusdm.pl
www.copernicusdm.pl
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Czytaj dalej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Czytaj dalej
* pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione