Nota prawna

Prawa autorskie związane z zawartością niniejszego serwisu, na wszelkich polach eksploatacji, są własnością Copernicus Securities S.A.


Informacje, dane oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym Copernicus Securities S.A. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, w szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jak również usługi doradztwa finansowego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

Copernicus Securities S.A. dołożyło należytej staranności aby rzetelnie przedstawić informacje dotyczące prowadzonej działalności, a w szczególności zarządzanych funduszy, skorzystanie jednak przez użytkownika tego serwisu z informacji w nim zamieszczonych, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

Ponadto, Copernicus Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za braki, niepoprawność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji, w szczególności dotyczących wyceny funduszy, zamieszczonych sprawozdań finansowych, prospektów informacyjnych, zaistniałych z przyczyn technicznych, niezależnych od Copernicus Securities S.A.

Inwestorzy chcący skorzystać z oferowanych im przez Copernicus Securities S.A. produktów powinni najpierw zapoznać się z odpowiednimi dokumentami regulującymi zasady dokonywania inwestycji, w szczególności z odpowiednimi prospektami funduszy inwestycyjnych lub innymi materiałami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu internetowego przez Copernicus Securities S.A.

Niniejszy serwis internetowy Copernicus Securities S.A. korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w dowolnym czasie. Dlatego przedstawione w serwisie internetowym informacje, ich aktualność, dokładność czy kompletność nie podlegają żadnym zobowiązaniom ani gwarancjom.

Copernicus Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

W niniejszym serwisie internetowym mogą być zawarte „linki” do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Copernicus Securities S.A.  W takim przypadku Copernicus Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

Copernicus Securities S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego (zezwolenie KPWiG z 25 lipca 2006 roku (DDM-M-4020-67-1/2006).