MediRaty.
Lider pożyczek
medycznych.

Inwestuj w obligacje

Emisja publiczna obligacji zabezpieczonych
oferta inwestycyjna MEDIRATY SP. Z O.O.

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje, w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi mogą się Państwo zapoznać w Memorandum Informacyjnym.

Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. jest podmiotem świadczącym usługi oferowania obligacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Oprocentowanie 6,2%*

* stałe oprocentowanie w skali roku. Prosimy o zapoznanie się z notą prawną dotyczącą emisji obligacji
Więcej >

Informacje o emitencie

MEDIRATY SP. Z O.O. to spółka rozwijająca pionierski i unikatowy w Polsce model biznesowy, działająca od 2014 roku na perspektywicznie rosnącym rynku prywatnych usług medycznych. Spółka specjalizuje się w finansowaniu wszelkich kosztów zabiegów i leczenia klientom gabinetów i klinik stomatologicznych, medycznych, chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej, rehabilitacji, przychodni weterynaryjnych. Posiada zdywersyfikowane portfolio ponad 8 000 partnerów - od małych gabinetów po popularne ogólnopolskie centra medyczne, kliniki i szpitale.

Marka MediRaty pojawiła się na rynku dziesięć lat temu jako nazwa usługi oferowanej przez spółkę Ratalnie.com a następnie Medical Finance Group S.A. Od 2019 roku operuje jako samodzielna spółka. Podstawową działalność prowadzi w obszarze consumer medical finance (pożyczek konsumenckich na cele medyczne).
Od 2019 roku rozwijane są submarki: PayDent a następnie PayDerm i PayPlus - dla płatności odroczonych typu buy now pay leter (kup teraz, zapłać później), oferowane w gabinecie po realizacji usługi, „przy okienku kasowym”. Usługa Pay--- obejmuje także uproszczony wariant ratalny, dostępny po automatycznej weryfikacji wiarygodności kredytowej klienta.
Spółka współpracuje z ponad 8 000 jednostek: szpitalami, klinikami, przychodniami świadczącymi usługi komercyjne oraz gabinetami zlokalizowanymi na terenie całej Polski. Z większością z nich utrzymuje bezpośrednie relacje dzięki zespołowi przedstawicieli regionalnych.
Działalność Mediraty sp. z o.o. jest finansowana z kapitału i pożyczek udziałowców, linii kredytowych oraz emisji obligacji.

Dlaczego MediRaty sp. z o.o.?

Spółka ma doświadczenie na specyficznym rynku consumer medical finance (konsumenckich pożyczek medycznych), dzięki czemu zna i rozumie jego potrzeby, wie jak je zaspokoić i aktywnie inwestuje w rozwój, innowacyjne rozwiązania.

Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek ratalnych pod marką MediRaty. Pożyczki te dostępne są na dwa sposoby po telefonicznej weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej klienta: przez fizyczne podpisanie umowy w obecności kuriera (dla kwot od 500 zł do 50 tys. zł) oraz online (dla kwot od 500 zł do 20 tys. zł).

W ub. roku spółka Submarki Pay (PayDent, PayDerm i PayPlus) powstały w celu głębszej penetracji rynku i zwiększenia zasięgu poprzez możliwość płatności za usługi po ich zrealizowaniu i o niższej wartości - od 10 zł, wcześniej nie obsługiwane - oraz uproszczenie procedury. Transakcja Pay--- opiera się na SMS-owym zatwierdzeniu umowy i odbywa się w trakcie rozliczania „przy okienku”, jako alternatywa dla płatności kartą w terminalu płatniczym.

Spółka aktualnie testuje system wspomagający obsługę płatności typu Pay – w wybranych gabinetach umieszczone zostały tablety z dedykowanym interfejsem umożliwiające samodzielny wybór przez klienta jednej z form płatności: „chcę zapłacić później do 30 dni”, „chcę zapłacić w 4 (lub 8, lub 12) ratach”, „chcę zapłacić kartą” lub „chcę zapłacić gotówką.
Klienci MediRat spłacają raty pożyczek na zabiegi i leczenie regularnie i bez opóźnień.

Spółka opiera swój model biznesowy o współpracę z ponad 8 000 jednostek w całej Polsce (gabinety, kliniki, centra medyczne, szpitale). Ponad 50% finansowanych usług to stomatologia (implantologia, implantoprotetyka, ortodoncja, stomatologia estetyczna i zachowawcza).

Wartość sektora prywatnych usług medycznych do końca 2019 roku rosła szybciej od prognoz.

- Prognozowana wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej miała w 2019 roku wynieść niecałe 52 mld zł a wyniosła prawie 58 mld (w tym na leki i nieleki); rynek osiągnął w ten sposób ok. 10% wzrost r/r; wydatki na same prywatne usługi medyczne płatne w modelu fee for service (FFS), czyli usług opłacanych przez pacjentów w klinice - do tej pory rosły jeszcze szybciej; (źródło)
- Wartość ta rośnie w Polsce szybciej niż w UE i na świecie (źródło)
- Odległe terminy oraz niska jakość obsługi pacjenta w placówkach publicznej służby i poziom przeciętnych warunków panujących w tradycyjnych przychodniach zdrowia w połączeniu z rosnącymi dochodami Polaków powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na korzystanie z prywatnych wizyt lekarskich w nowoczesnych klinikach, pobyt w zmodernizowanych szpitalach i zaawansowane usługi rehabilitacyjne;
- Obszar płatności typu FFS szybko rozwija się dzięki aktywności m.in. sieci, takich jak: Medicover, Enelmed, Lux-Med;
- Stanowiące gros pełnopłatnych usług medycznych - usługi stomatologiczne - 80% całości wydatków na stomatologię w Polsce - jest realizowana w modelu FFS. Według szacunków sprzed wybuchu pandemii, w 2020 roku rynek ten miał osiągnąć wartość 12 mld zł i dalej rosnąć ok. 7% rocznie (źródło)

Celem tej emisji obligacji jest działalność operacyjna spółki.

Pozostałe marki spółki Mediraty

Biznes na rozwijającym się rynku

Inwestycja z zabezpieczeniem

Wypłaty odsetek co miesiąc

Oferta w liczbach

Nominalna wartość obligacji 1 000 zł
Minimalny zapis 5 sztuk
Wartość oferty 1,5 mln zł
Co miesiąc wypłacany kupon 6,2% p.a.
Termin do wykupu 18 miesięcy
Czas trwania oferty 3 tygodnie
01.12
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat
22.12
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat
23.12
Przydział obligacji

Podsumowując

Spółka jest pierwszą wyspecjalizowaną firmą na polskim rynku finansowania procedur medycznych.

Działalność w niszy rynkowej oraz wysoka jakość portfela pożyczek sprawia, że na działalność spółki nie mają wpływu zawirowania gospodarcze.

Mądrze prowadzony biznes jest efektem mozolnej pracy specjalistów i ich doświadczenia.

Dokładnie określony cel, jakim jest zwiększanie wolumenu pożyczek medycznych przez penetrację rynku prywatnych usług medycznych jest możliwy do osiągnięcia dzięki możliwościom jakie spółka sama tworzy.

Informacja

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się w szczególności z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk towarzyszących transakcji nabycia oferowanych obligacji znajduje się w Memorandum Informacyjnym. Ponadto charakterystyka instrumentów finansowych i opisu ryzyka dostępna jest w dokumencie Charakterystyka instrumentów i opisy ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty.

Nota prawna

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową, mającą wyłącznie charakter promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii S jest Memorandum Informacyjne obligacji serii S dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej podmiotu pośredniczącego w ofercie tj. Copernicus Securities S.A. pod adresem www.copernicusdm.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Memorandum Informacyjnego

Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum Informacyjnego w trybie oferty publicznej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. ze zm.), który stanowi, że Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego oraz udostępnionymi suplementami, o ile były one udostępniane, zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka tam wskazane.

Niniejsza publikacja handlowa oraz zawarte w niej informacje nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentu finansowego albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejsza publikacja handlowa nie może być rozpowszechniana, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii. Niniejsza publikacja handlowa jest własnością Copernicus Securities S.A. i podlega w całości, jak i w części, ochronie przewidzianej przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Kopiowanie lub rozpowszechnianie treści niniejszej publikacji w całości lub w części bez pisemnej zgody Copernicus Securities S.A. jest zabronione.

Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000249524 / Kapitał zakładowy: 1.087.206 PLN w pełni opłacony / NIP: 107-000-36-07 / REGON: 140413771

Zostań inwestorem

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Doświadczony i wykwalifikowany doradca klienta zapewni Tobie kompleksową opiekę, przybliży mechanizmy działające w sektorze finansowym i wyjaśni szczegóły procesu nabycia obligacji.
Wszyscy nasi eksperci opiekujący się klientami mają wieloletnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym i chętnie się nim dzielą.

* Zgody obligatoryjne

Wyślij

Zapisy (punkty stacjonarne)

Punkt obsługi klienta Copernicus Securities S.A.

Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22)
00-133 Warszawa
biuro@copernicus.pl
+48 22 44 00 100

Copernicus Investments sp. z o.o. - Agent firmy inwestycyjnej Copernicus Securities S.A.

Warszawa
Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22)
00-133 Warszawa
biuro1.warszawa@copernicus.pl
+48 22 44 00 154

Kraków
ul. Dobrego Pasterza 13
31-416 Kraków
biuro.krakow@copernicus.pl
+48 22 44 00 156

Olsztyn
ul. Kościuszki 43, lokal 15, I piętro
10-503 Olsztyn
biuro.olsztyn@copernicus.pl
+48 22 44 00 145

Szczecin
ul. Tkacka 69
70-556 Szczecin
biuro.szczecin@copernicus.pl
+48 22 44 00 168

Wrocław
ul. Legnicka 56 , IV piętro
54–204 Wrocław
biuro.wroclaw@copernicus.pl
+48 22 44 00 163

Łódź
ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
biuro.lodz@copernicus.pl
+48 22 44 00 162

Poznań
ul. Młyńska 12 lok. 224
61-730 Poznań
biuro.poznan@copernicus.pl
+48 22 44 00 142

Bell Brokers sp. z o.o. - Agent firmy inwestycyjnej Copernicus Securities S.A.

Bell Brokers sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 9 piętro IV
80-890 Gdańsk
biuro.gdansk@copernicus.pl
+48 22 44 00 144