Szanowny Kliencie!

 

Niniejszym informujemy, że skierowane do Pani/Pana w dniu 21 października 2021 r. wypowiedzenie umowy ramowej na świadczenie usług maklerskich przez Copernicus Securities S.A. wraz z informacją nt. stanu posiadanych przez Panią/Pana środków dotyczy tylko i wyłącznie kwestii związanych z posiadanym przez Panią/Pana Rachunkiem Papierów Wartościowych oraz służącym do jego obsługi Rachunkiem Pieniężnym w rozumieniu postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich w Zakresie Prowadzenia Rachunków Papierów Wartościowych i Rachunków Pieniężnych w Copernicus Securities S.A.

 

Oznacza to, iż informacja przekazana Pani/Panu w powyższym zakresie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii związanej z posiadanymi przez Panią/Pana środkami finansowymi i/lub instrumentami finansowymi dopuszczonymi do zorganizowanego obrotu giełdowego, natomiast w żadnym wypadku nie odnosi się do posiadanych przez Panią/Pana obligacji, które ze swej natury są instrumentami finansowymi zapisanymi w ewidencji obligacji prowadzonej przez Copernicus Securities S.A. w imieniu danego emitenta, tj. w zupełnie innym systemie ewidencyjnym niż system służący do rejestrowania operacji na instrumentach finansowych doduszonych do zorganizowanego obrotu giełdowego. Opisana wyżej zależność powoduje, iż otrzymana przez Panią/Pana korespondencja z dnia w dniu 21 października 2021 r. nie powoduje żadnych zmian, ani nie wywołuje jakichkolwiek konsekwencji w odniesieniu do posiadanych przez Panią/Pana obligacji, w tym w kontekście możliwości ich zbywania oraz pobierania należnych Pani/Panu wypłat.