Inwestuj w obligacje

REKLAMA

Podmiotem pośredniczącym w ofercie obligacji jest Copernicus Securities S.A. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje , w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi możecie się Państwo zapoznać w Memorandum Informacyjnym.

Emisja publiczna obligacji
GREEN HOUSE DEVELOPMENT S.A. seria D
Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. jest podmiotem świadczącym usługi oferowania obligacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.
Oprocentowanie 6,5%*
* stałe oprocentowanie w skali roku. Prosimy o zapoznanie sie z notą prawną dotyczacą emisji obligacji dowiedz się wiecej >

REKLAMA

Podmiotem pośredniczącym w ofercie obligacji jest Copernicus Securities S.A. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje , w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi możecie się Państwo zapoznać w Memorandum Informacyjnym.

Poznaj spółkę

Green House Development S.A. to firma deweloperska z kilkunastoletnim doświadczeniem, realizująca za pośrednictwem szeregu spółek celowych powiązanych z nią osobowo, projekty o szerokim spektrum działań na rynku nieruchomości. Posiada ona 100% polskiego kapitału i współpracuje z polskimi przedsiębiorcami. Przedmiot działalności obejmuje przygotowanie, budowę oraz efektywną sprzedaż nieruchomości. Projekty spółki to nowoczesne osiedla i apartamentowce, hotele, a także powierzchnie komercyjne, zrealizowane jak i przygotowywane zarówno w standardzie popularnym jak i podwyższonym. Inwestycje charakteryzują się wysoką jakością wykonania i atrakcyjnym wyglądem, łączą w sobie walory estetyczne, funkcjonalność i trwałością. Emitent przywiązuje ogromną wagę do detali, wysokiej funkcjonalności, estetyki i wyróżniającej się, nowoczesnej stylistyki. Za każdym razem starannie wybierana jest lokalizacja inwestycji mając na uwadze komfort codziennego użytkowania. Budowa odbywa się przy wykorzystaniu najnowszych technologii i sprawdzonych materiałów, przy współpracy z kreatywnym zespołem architektów, co gwarantuje nowoczesną stylistykę i wysoką funkcjonalność inwestycji. A wszystko to w harmonii z otoczeniem i z poszanowaniem naturalnego środowiska. Nad realizacją wszystkich projektów czuwa zespół wykwalifikowanych profesjonalistów z dużym doświadczeniem w budownictwie. Dzięki temu Green House Development został wyróżniony tytułami Najlepsza Jakość Quality International 2015, Rzetelna Firma, prestiżową nagrodą Jakość Roku 2013 oraz został także uhonorowany Godłem Developer Roku 2012, 2014 i 2019.

  • 15 lat na rynku nieruchomości
  • ok 1 300 sprzedanych mieszkań i apartamentów
  • 95% klientów bardzo dobrze oceniło wybudowane mieszkania
Zapraszamy do zapoznanania się z ofertą spółki na stronie: https://www.greenhousedevelopment.pl

Oferta w liczbach
24miesięcy
termin do wykupu
5sztuk
minimalny zapis
1,0mln pln
wartość oferty
6,5% p.a.
stałe oprocentowanie
1000pln
wartość nominalna pojedynczej obligacji
Harmonogram
06.05.2021
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat
27.05.2021
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat
28.05.2021
Przydział obligacji
Skontaktuj się z naszym ekspertem

Doświadczony i wykwalifikowany doradca klienta zapewni Tobie kompleksową opiekę, przybliży mechanizmy działające w sektorze finansowym i wyjaśni szczegóły procesu nabycia obligacji. Wszyscy nasi eksperci opiekujący się klientami mają wieloletnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym i chętnie się nim dzielą.

Niestety nie udało nam się wysłać Twojej wiadomości.
Twoja wiadomość została wysłana
Zapisy
Punkt obsługi klienta
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Agent firmy inwestycyjnej domu maklerskiego Copernicus Investments Sp. z o.o.
Warszawa
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Lubin
ul. Rynek 11/26
59-300 Lubin
Kraków
ul. Dobrego Pasterza 13
31-416 Kraków
Olsztyn
ul. Kościuszki 43, lokal 15, I piętro
10-503 Olsztyn
Poznań
ul. Młyńska 12 lok. 224
61-730 Poznań
Szczecin
ul. Tkacka 69
70-556 Szczecin
Agent firmy inwestycyjnej Tenoris Capital sp. z o.o.
Gdańsk
Tenoris Capital sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 9 piętro IV
80-890 Gdańsk
Warszawa – Dyrektor Sprzedaży
 
 
 
Lublin – Dyrektor Sprzedaży

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się w szczególności z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk towarzyszących transakcji nabycia oferowanych obligacji znajduje się w Memorandum Informacyjnym. Ponadto charakterystyka instrumentów finansowych i opisu ryzyka dostępna jest w dokumencie Charakterystyka instrumentów i opisy ryzyka związanego z inwestowaniem w te intrumenty.

Nota prawna

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową, mającą wyłącznie charakter promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii D jest Memorandum Informacyjne obligacji serii D dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej podmiotu pośredniczącego w ofercie tj. Copernicus Securities S.A. pod adresem www.copernicusdm.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Memorandum Informacyjnego.


Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum Informacyjnego w trybie oferty publicznej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. ze zm.), który stanowi, że Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego oraz udostępnionymi suplementami, o ile były one udostępniane, zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka tam wskazane.


Niniejsza publikacja handlowa oraz zawarte w niej informacje nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentu finansowego albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejsza publikacja handlowa nie może być rozpowszechniana, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii. Niniejsza publikacja handlowa jest własnością Copernicus Securities S.A. i podlega w całości, jak i w części, ochronie przewidzianej przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Kopiowanie lub rozpowszechnianie treści niniejszej publikacji w całości lub w części bez pisemnej zgody Copernicus Securities S.A. jest zabronione.


Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000249524 / Kapitał zakładowy: 1.087.206 PLN w pełni opłacony / NIP: 107-000-36-07 / REGON: 140413771