Inwestuj w obligacje

REKLAMA

Podmiotem pośredniczącym w ofercie obligacji jest Copernicus Securities S.A. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje , w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi możecie się Państwo zapoznać w Memorandum Informacyjnym.

Emisja publiczna obligacji
GREEN HOUSE DEVELOPMENT S.A.
Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. jest podmiotem świadczącym usługi oferowania obligacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.
Oprocentowanie 6,5%*
* stałe oprocentowanie w skali roku. Prosimy o zapoznanie sie z notą prawną dotyczacą emisji obligacji dowiedz się wiecej >

REKLAMA

Podmiotem pośredniczącym w ofercie obligacji jest Copernicus Securities S.A. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje , w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi możecie się Państwo zapoznać w Memorandum Informacyjnym.

Poznaj spółkę

Green House Development S.A. to firma deweloperska z kilkunastoletnim doświadczeniem, realizująca za pośrednictwem szeregu spółek celowych powiązanych z nią osobowo, projekty o szerokim spektrum działań na rynku nieruchomości. Posiada ona 100% polskiego kapitału i współpracuje z polskimi przedsiębiorcami. Przedmiot działalności obejmuje przygotowanie, budowę oraz efektywną sprzedaż nieruchomości. Projekty spółki to nowoczesne osiedla i apartamentowce, hotele, a także powierzchnie komercyjne, zrealizowane jak i przygotowywane zarówno w standardzie popularnym jak i podwyższonym. Inwestycje charakteryzują się wysoką jakością wykonania i atrakcyjnym wyglądem, łączą w sobie walory estetyczne, funkcjonalność i trwałością. Emitent przywiązuje ogromną wagę do detali, wysokiej funkcjonalności, estetyki i wyróżniającej się, nowoczesnej stylistyki. Za każdym razem starannie wybierana jest lokalizacja inwestycji mając na uwadze komfort codziennego użytkowania. Budowa odbywa się przy wykorzystaniu najnowszych technologii i sprawdzonych materiałów, przy współpracy z kreatywnym zespołem architektów, co gwarantuje nowoczesną stylistykę i wysoką funkcjonalność inwestycji. A wszystko to w harmonii z otoczeniem i z poszanowaniem naturalnego środowiska. Nad realizacją wszystkich projektów czuwa zespół wykwalifikowanych profesjonalistów z dużym doświadczeniem w budownictwie. Dzięki temu Green House Development został wyróżniony tytułami Najlepsza Jakość Quality International 2015, Rzetelna Firma, prestiżową nagrodą Jakość Roku 2013 oraz został także uhonorowany Godłem Developer Roku 2012, 2014 i 2019.

  • 15 lat na rynku nieruchomości
  • ok 1 300 sprzedanych mieszkań i apartamentów
  • 95% klientów bardzo dobrze oceniło wybudowane mieszkania
Zapraszamy do zapoznanania się z ofertą spółki na stronie: https://www.greenhousedevelopment.pl

Oferta w liczbach
30miesięcy
termin do wykupu
5sztuk
minimalny zapis
5mln pln
wartość oferty
6,5% p.a.
stałe oprocentowanie
1000pln
wartość nominalna pojedynczej obligacji
Harmonogram
12.10.2020
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat
30.10.2020
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat do godziny 17:00
30.10.2020
Przydział obligacji
Skontaktuj się z naszym ekspertem

Doświadczony i wykwalifikowany doradca klienta zapewni Tobie kompleksową opiekę, przybliży mechanizmy działające w sektorze finansowym i wyjaśni szczegóły procesu nabycia obligacji. Wszyscy nasi eksperci opiekujący się klientami mają wieloletnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym i chętnie się nim dzielą.

Niestety nie udało nam się wysłać Twojej wiadomości.
Twoja wiadomość została wysłana
Zapisy
Punkt obsługi klienta
Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22)
00-133 Warszawa
Agent firmy inwestycyjnej domu maklerskiego Copernicus Investments Sp. z o.o.
Warszawa
Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22)
00-133 Warszawa
Wrocław
ul. Legnicka 56 , IV piętro
54–204 Wrocław
Kraków
ul. Dobrego Pasterza 13
31-416 Kraków
Łódź
ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
Olsztyn
ul. Kościuszki 43, lokal 15, I piętro
10-503 Olsztyn
Poznań
ul. Młyńska 12 lok. 224
61-730 Poznań
Szczecin
ul. Tkacka 69
70-556 Szczecin
Agent firmy inwestycyjnej Bell Brokers Sp. z o.o.
Bell Brokers Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 9 piętro IV
80-890 Gdańsk

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się w szczególności z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk towarzyszących transakcji nabycia oferowanych obligacji znajduje się w Memorandum Informacyjnym. Ponadto charakterystyka instrumentów finansowych i opisu ryzyka dostępna jest w dokumencie Charakterystyka instrumentów i opisy ryzyka związanego z inwestowaniem w te intrumenty.

Nota prawna

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową, mającą wyłącznie charakter promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A jest Memorandum Informacyjne obligacji serii A dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej podmiotu pośredniczącego w ofercie tj. Copernicus Securities S.A. pod adresem www.copernicusdm.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Memorandum Informacyjnego.


Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum Informacyjnego w trybie oferty publicznej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. ze zm.), który stanowi, że Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego oraz udostępnionymi suplementami, o ile były one udostępniane, zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka tam wskazane.


Niniejsza publikacja handlowa oraz zawarte w niej informacje nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentu finansowego albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejsza publikacja handlowa nie może być rozpowszechniana, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii. Niniejsza publikacja handlowa jest własnością Copernicus Securities S.A. i podlega w całości, jak i w części, ochronie przewidzianej przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Kopiowanie lub rozpowszechnianie treści niniejszej publikacji w całości lub w części bez pisemnej zgody Copernicus Securities S.A. jest zabronione.


Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000249524 / Kapitał zakładowy: 1.087.206 PLN w pełni opłacony / NIP: 107-000-36-07 / REGON: 140413771