Inwestuj w obligacje

REKLAMA

Podmiotem pośredniczącym w ofercie obligacji jest Copernicus Securities S.A. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje , w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi możecie się Państwo zapoznać w Memorandum Informacyjnym.

Emisja publiczna obligacji
FAM- TECHNIKA ODLEWNICZA
Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. jest podmiotem świadczącym usługi oferowania obligacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.
Oprocentowanie 7,2%*
*stałe oprocentowanie w skali roku. Prosimy o zapoznanie sie z nota prawna dotyczacą emisji obligacji dowiedz się wiecej >

REKLAMA

Podmiotem pośredniczącym w ofercie obligacji jest Copernicus Securities S.A. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje , w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi możecie się Państwo zapoznać w Memorandum Informacyjnym.

Poznaj spółkę

FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o. jest jednym z najbardziej liczących się w Polsce i uznanych na świecie producentów i dostawców akcesoriów budowlanych oraz meblowych. Wykonawcą najwyższej jakości odlewów ciśnieniowych ze stopu cynku, aluminium, magnezu i tworzyw sztucznych. Coraz większy udział (ponad 30%) w jej produkcji stanowią usługi odlewnicze, tj. wykonawstwo detali, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta oraz usługi galwaniczne i malarskie. Wiarygodność firmy potwierdza wdrożony systemem zarządzania jakością poparty certyfikatem ISO 9001: 2000. Oferując wysoką jakość wyrobów, elastyczność obsługi, kreatywność działania i doświadczenie, zyskują długoletnią współpracę i zaufanie klientów. Zapraszamy do zapoznanania się z ofertą spółki na stronie: https://fam-to.pl

Oferta w liczbach
2lata
termin wykupu
5sztuk
minimalny zapis
10mln pln
wartość oferty
7,2%
stałe oprocentowanie
1000pln
wartość nominalna
Harmonogram
14.07.2020
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat
30.07.2020
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat
31.07.2020
Przydział obligacji
Skontaktuj się z naszym ekspertem

Doświadczony i wykwalifikowany doradca klienta zapewni Tobie kompleksową opiekę, przybliży mechanizmy działające w sektorze finansowym i wyjaśni szczegóły procesu inwestycyjnego. Wszyscy nasi eksperci opiekujący się klientami mają wieloletnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym i chętnie się nim dzielą.

Niestety nie udało nam się wysłać Twojej wiadomości.
Twoja wiadomość została wysłana
Zapisy
Punkt obsługi klienta
Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22)
00-133 Warszawa
Agent firmy inwestycyjnej domu maklerskiego Copernicus Investments Sp. z o.o.
Warszawa
Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22)
00-133 Warszawa
Gdańsk
ul. Jana Heweliusza 9 lok. 38A, IV piętro
80-890 Gdańsk
Wrocław
ul. Legnicka 56 , IV piętro
54–204 Wrocław
Kraków
ul. Dobrego Pasterza 13
31-416 Kraków
Łódź
ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
Olsztyn
ul. Kościuszki 43, lokal 15, I piętro
10-503 Olsztyn
Poznań
ul. Młyńska 12 lok. 224
61-730 Poznań
Szczecin
ul. Tkacka 69
70-556 Szczecin
Agent firmy inwestycyjnej Bell Brokers Sp. z o.o.
Bell Brokers Sp. z o.o.
ul. Batorego 4/6
31-135 Kraków
Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Memorandum Informacyjnym.
Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A jest Memorandum Informacyjne obligacji serii A dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej podmiotu pośredniczącego w ofercie tj. Copernicus Securities S.A. pod adresem www.copernicusdm.pl [1] Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Memorandum Informacyjnego. Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum w trybie oferty publicznej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. ze zm.), który stanowi, że _Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum oraz udostępnionymi suplementami, o ile były one udostępniane, zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka tam wskazane.