Kolejne emisje obligacji KRUK S.A. przeprowadzone za pośrednictwem Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A.

W wyniku emisji sześcioletnich, niezabezpieczonych obligacji serii AC1 pozyskano 57,9 mln zł. Natomiast emisja trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji serii AD1 przyniosła KRUK S.A. 50 mln zł. Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z ww. emisji obligacji będą przeznaczone na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej KRUK lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje.

„Nasze szerokie portfolio produktowe i geograficzne daje nam możliwość uczestniczenia w bardzo dużej liczbie przetargów na portfele wierzytelności nieregularnych. Banki i instytucje consumer finance w siedmiu krajach naszej działalności przejawiają rosnące zainteresowanie sprzedażą. Perspektywy na kolejne inwestycje są bardzo dobre.” – powiedział Michał Zasępa, członek zarządu KRUK S.A.

Papiery dłużne KRUK S.A. wyemitowane w drodze oferty prywatnej, trafiły do portfeli inwestorów indywidualnych i funduszy inwestycyjnych.

„Dwie emisje przeprowadzone w krótkich odstępach czasu mogą stanowić pewne wyzwanie z punktu widzenia oferującego. Jednak dzięki fachowej obsłudze ze strony naszego domu maklerskiego oraz zaufaniu na rynku, jakim cieszy się KRUK S.A., zakończyliśmy je pomyślnie.”komentuje Marek Witkowski, Prezes Zarządu Copernicus Securities S.A.

Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. jest wiodącym i aktywnym podmiotem na rynku długu korporacyjnego. Pośredniczył w ponad 200 emisjach obligacji korporacyjnych na łączną kwotę 4 mld zł, co plasuje go w czołówce pośredników na tym rynku. Od 2010 roku, dzięki owocnej współpracy z KRUK S.A., pozyskał dla Spółki łącznie ponad 1 mld zł.

Firma KRUK S.A. jest liderem na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Jej celem jest bycie jedną z trzech największych w Europie firm zarządzających wierzytelnościami. Zatrudnienie we wszystkich spółkach Grupy KRUK na koniec 2015 roku wyniosło ponad 2,7 tysiąca osób i od 2007 roku wzrosło ponad 3-krotnie. Od 10 maja 2011 roku KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od tego czasu wartość rynkowa spółki urosła o 360 procent.

Grupa Copernicus z nową identyfikacją wizualną

Zmiany, które mają obecnie miejsce w Grupie Copernicus, wprowadzające nowy model rozwoju Grupy na najbliższe lata, w tym […]

Czytaj więcej

Rynek w zawieszeniu?

W naszym ostatnim komentarzu skłanialiśmy się do tezy, że podwyżki stóp procentowych w końcu zaowocują większymi spadkami kursów akcji […]

Czytaj więcej

Czy podwyżki stóp w USA zakończą wzrosty na rynkach wschodzących?

Naszym zdaniem koniec hossy na rynkach wschodzących i w USA jest już bardzo bliski. Przemawia z tym nie tylko czas trwania […]

Czytaj więcej

Proces delistingu (wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku NewConnect)

Rozważania nad procesem wycofania akcji z rynku NewConnect należy rozpocząć od przywrócenia akcjom formy dokumentu. Zniesienie dematerializacji akcji […]

Czytaj więcej

Wszystkie

Kontakt

Skontaktuj się

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Napisz do nas a my skontaktujemy się z Tobą.

Copernicus Securities S.A.
Aleja Jana Pawła II 22 (budynek Q22 piętro III)
00-133 Warszawa

+48 22 44 00 100
biuro@copernicusdm.pl
www.copernicusdm.pl
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Czytaj dalej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Czytaj dalej
* pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione